Základní umělecká škola Kyjov

Dramatický obor

Je nejmladším oborem ZUŠ Kyjov, na naší škole funguje od roku 1999. Má dramatické a slovesné oddělení. Výuka je skupinová (skupinu tvoří maximálně 15 žáků), přijímají se děti od 6 do 14 let. V roce 2001 obor přebrala Mgr. Lucie Škrlová.

Předmětem dramatické výchovy je činnost vycházející z obsahů dramatického umění a využívající jeho prostředků (improvizace, interpretace, vstupování do rolí, simulace). To vše směřuje k člověku a jeho obohacování, ke schopnosti prožívat, sdílet a sdělovat. Ve své výuce se Lucie Škrlová zaměřuje na dramatické hry, hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Tyto činnosti pomáhají překonat zábrany ve větších sociálních skupinách, uvolňují, pobaví a ve spontánní volné atmosféře napomáhají efektivní komunikaci. Stimulují představivost, odkrývají bohatost myšlenek a možnosti jejich vyjadřování.

Výukou v dramatickém oboru prostupuje práce všech oborů - hudebního, pohybového i výtvarného - a tvoří tak nedělitelný celek. Probouzí v žácích smysl pro rytmus, muzikálnost, kolektivní práci a pozitivní postoj k životu.

Důležitou součástí výuky v DO jsou řečová cvičení, mimika, verbální hry, hry v roli, práce s textem, základy loutkoherectví a podobně.

Mezi zajímavé a podnětné činnosti patřilo nedávné natáčení CD – Pohádky z Kyjovska a okolí. Své nabyté dovednosti prezentují žáci DO dvakrát ročně při veřejných vystoupeních.

Komunikace prostřednictvím dramatického umění zvyšuje citlivost vnímání dětí, ty se pak stávají lidštějšími a méně osamělými uprostřed našeho uspěchaného světa.


Přehled

Nadcházející událostiNejnovější galerie


Hudební večírek 22. října 2019

Mladá muzika Šardice ve Španělsku na soutěži Golden Sardana

Ocenění nejlepších žáků kyjovských škol představiteli města Kyjova

YoofJazz II na Kyjovském Majálesu

Třídní přehrávka Z. Loziášové, M. Korčákové a J. Petrů - Dambořice