Základní umělecká škola Kyjov

Hudební obor

Hudební obor je nejstarším a nejrozsáhlejším oborem na naší škole. Podrobnější popis jednotlivých oborů naleznete níže, kontakt a vyučovací dobu pedagogů pak v rubrice Učitelé nahoře webové stránky, případně na odkaze ZDE.

Netradiční pohled na výuku hudebních nástrojů a hudební uskupení působící na ZUŠ Kyjov nabízí medailonky, které můžete zhlédnout níže:

Brass Banda

Cimbálová muzika

Hra na kontrabas

Hra na klavír

Hra na cimbál

Zpěv

Mladá muzika Šardice

Mezi jedno z nejrozsáhlejších oddělení patří oddělení klávesových nástrojů, mezi něž patří hra na klavír, keyboard a hra na varhany. Při výuce hry na klavír se pedagogové nesoustředí pouze na sólový projev, ale také na čtyřruční hru a později i na rozvíjení schopností doprovodit další nástroje či zpěv. Hra na klavír se odjakživa těší velkému zájmu dětí i rodičů, proto je toto oddělení početně nejsilnější. Vedoucím oddělení je Irena Kudelová, dalšími pedagogy vyučujícími hru na klavír BcA. Marek Horáček,Renáta Jurásková, Marcela Švorbová, Mgr. Lucie Škrlová, Mgr. Alžběta Bočková, Mgr. Monika Korčáková, MgA. Věra Meislová a Radovan Tyc.

Výuka probíhá ve dvou stupních - po prvním sedmiletém mohou nadaní žáci pokračovat ve studiu další čtyři roky (druhý stupeň). Každý stupeň uzavírají žáci absolventským koncertem.

 

Dalším oborem  je hra na varhany, který je na škole vyučován od roku 1997. Do tohoto oboru jsou přijímáni žáci, kteří za sebou již mají několikaletou průpravu hry na klavír. Tato výuka probíhá v budově ZUŠ Kyjov na digitálním nástroji, pedagogové se však snaží část výuky směrovat také na píšťalové varhany v kostelích. Vyučujícími tohoto předmětu jsou BcA. Marek Horáček, Mario Kudela a Mgr. Alžběta Bočková.

V roce 1997/1998 bylo také otevřeno další oddělení, sólový zpěv, který vyučují Mario Kudela, MgA. Alena Kučerová a Ingrid Fukanová. Žáci pěveckého oddělení se úspěšně účastní pěveckých soutěží na celostátní úrovni, uplatňují se nejen jako sólisté, ale také v komorním či sborovém zpěvu. Od roku 2012 zde funguje dětský sbor pod vedením Mgr. Aleny Kučerové, který již pravidelně vystupuje na koncertech a vernisážích.

Velký zájem projevují žáci o hru na housle a violu, které jsou spojeny nejen s vážnou hudbou, ale také s folklorem, který je v našem regionu neustále živý. Hru na tyto nástroje vyučují Mgr. Zuzana Žáčková, MgA. Leoš Černý, BcA. Jiří Petrů, Petr Petrů, Petr Vašíček a Antonín Pavluš. Hru na kontrabas vyučuje Miloslav Gajdoš. Hráči na tyto nástroje se učí vzájemné souhře v cimbálových muzikách, které v ZUŠ fungují pod vedením Petra Petrů a Antonína Pavluše a několikrát zvítězily v celostátním kole soutěže cimbálových muzik.  

 

 

Velmi rozsáhlé je dechové oddělení. V naší škole se vyučuje hře na dechové nástroje dřevěné, a to "flétnové" - sopránovou, altovou, tenorovou a basovou zobcovou flétnu, dále hře na pikolu a příčnou flétnu, z dřevěných nástrojů pak hře na klarinet a saxofon. Další skupinu dechových nástrojů tvoří nástroje žesťové - tj. trubka, křídlovka, lesní roh a tuba. Hru na tyto nástroje vyučuje MgA. Jana Něničková, Jiří Pimek, Miloslav Procházka, Roman Kohoutek, Nela Zimková a Mgr. Jaroslav Čajka.

Pod vedením Miloslava Procházky působí na ZUŠ Kyjov několik komorních souborů, které získaly významná ocenění v rámci celostátním a mezinárodním. V roce 2015/16 je to především Brassbanda (video od 18. minuty), skládající se z vynikajících sólistů, jež jsou schopni obsáhnout jak vážnou hudbu, tak swing, jazz či tradiční ,,dechovku".

 Hru na bicí nástroje vyučuje Miloslav Černý. 

Pod záštitou ZUŠ Kyjov působí také dechový orchestr Mladá muzika Šardice, který od r. 2006 vede učitel ZUŠ, absolvent kroměřížské konzervatoře Roman Kohoutek. Soubor se pravidelně zúčastňuje soutěží v ČR i v zahraničí. V roce 2007 získal orchestr 1. místo v celostátní soutěži ZUŠ v Litvínově. Stejné ocenění přivezl i v roce 2013 z celostátní soutěže ZUŠ v Letovicích. Úspěchy sklidil i na hudebním festivalu Čermákovo Vysoké Mýto. Soubor zde získal 1. místo v letech 2011 a 2013. Mladá muzika reprezentuje svůj region jak v různých koutech naší republiky, tak i na zahraničních zájezdech např. v Německu, Španělsku, Francii nebo Švédsku.

Kytarové oddělení vzniklo ve školním roce 1993/1994. Tento obor, který vyučuje Mgr. Vítězslav Začal, nabízí žákům výuku hry na klasickou kytaru. Důraz se klade na souhru v menších obsazeních, na dokonalé porozumění základům harmonie a sólové hře. Vyučují se buď jednotlivci nebo malé skupinky maximálně po třech žácích. Mimo klasické hudby se však starší žáci mohou angažovat také v žánru jazzovém, a to v tzv. z YoofJazzu - studentská kapela hrající podle zájmu žáků pod ZUŠ (účast v ústředním kole soutěže jazzových souborů 2014).

 Stále oblíbenějším nástrojem se v našem regionu stává cimbál. Škola vyšla zájemcům vstříc a otevřela oddělení hra na cimbál, který vyučuje BcA. Petr Gablas a Antonín Horehleď. I v tomto oboru se ZUŠ Kyjov dokázala prosadit v konkurenci ostatních hudebních škol a mimo úspěchy cimbalistů v rámci cimbálových muzik získala v roce 2015 a v roce 2018 ZUŠ Kyjov první místo v celostátním kole soutěže v sólové hře na cimbál.

Zkušenosti a dovednosti ze všech těchto oborů uplatňují mnozí žáci mimo jiné i v komorním orchestru a smíšeném pěveckém sboru Carmina Vocum, které působí při ZUŠ Kyjov pod vedením Maria Kudely.

 


Hudební nauka je důležitou součástí hudebního vzdělání, protože pomáhá dotvářet všestrannou hudební osobnost našich žáků. Vybavuje žáky zejména po teoretické stránce, pomáhá jim rozvíjet rytmické, intonační a harmonické dovednosti a žáci zde získávají znalosti o hudebních nástrojích, o dějinách hudby, významných českých i zahraničních hudebních skladatelích.

Tento předmět je povinnou součástí studia hry na nástroj, ve výjimečných případech je možné nauku absolvovat bez pravidelné docházky, tzn. individuálně. V tomto případě je nutné vyplnit formulář, který je dostupný buď v ZUŠ Kyjov u Mgr. Zuzany Žáčkové nebo na těchto stránkách a odevzdat jej Mgr. Zuzaně Žáčkové. Další podmínky pro individuální studenty jsou stanoveny v dokumentech níže.

Dokumenty k hudební nauce pro stažení:

Pokyny k PHV a hudební nauce na školní rok 2015/2016

Žádost o individuální studijní plán HN, omluvenky, podmínky pro absolvování předmětu HN

Rozvrh hudební nauky pro rok 2015/2016


Přehled

Nadcházející událostiNejnovější galerie


Distanční výuka - podzim 2020

Výtvarný obor - voda, pravěk a zátiší

Varhanní koncert ZUŠ Kyjov

Distanční výuka

Okresní kolo ve hře na klavír v Hodoníně