Základní umělecká škola Kyjov

Taneční obor

Taneční obor byl obnoven v roce 1994 po příchodu Evy Ditmarové. Vyučuje se ve dvou cyklech - první cyklus má sedm ročníků a mohou ho navštěvovat děti již od pěti let. Druhý cyklus je čtyřletý a pokračují v něm žáci, kteří absolvovali první cyklus. Vyučování je skupinové (skupinu tvoří maximálně 15 žáků) a probíhá dvakrát týdně. Obor vyučuje Jolana Součková.

Hlavním cílem výuky je kultura pohybu, která je podmíněna správným vzpřímeným držením těla. V nižších ročnících a v přípravném oddělení se vyučuje především taneční průprava, ve vyšších ročnících pak základy klasického, lidového i současného tance a žáci také získají potřebnou taneční praxi, která je nezbytnou součástí prezentace žáků na veřejnosti. Taneční obor rozvíjí u dětí taneční techniku, prohlubuje pohybovou koordinaci a smysl pro přesnou formu a čistotu vedeného pohybu. V neposlední řadě učí kázni, vytrvalosti a vůli, které jsou nezbytné pro další vzdělávání a život žáků.

Obor vystupuje dvakrát ročně na jevišti v rámci školní akce, pořádané především pro rodiče, kyjovskou veřejnost a spádové školy. Vánoční vystoupení z Vánoc roku 2016 si můžete prohlédnout zde. Mimo to se žáci TO účastní mnoha dalších akcí, např. vystoupení při oslavách Dne dětí, regionálních přehlídek, soutěží TO ZUŠ. Z posledních úspěchů tanečního oboru jmenujme postup žákyň II.cyklu z okresního kolasoutěže TO ZUŠ do krajského kola v Brně.

Současná učitelka tanečního oboru Jolana Součková jej charakterizuje takto:

,,V tanečním oboru zdejší ZUŠ učím od roku 2009. Vystudovala jsem Taneční konzervatoř v Praze, působila v Národním divadle, Hudebním divadle Karlín a 6 let v zahraničí. Práci s dětmi vnímám jako poslání a to hlavně proto, že si myslím, že tančit můžou všechny děti, ať už jsou talentované či méně, štíhlé i silnější. Tanec formuje tělo a zušlechťuje duši, pomáhá vyjádřit emoce, příběhy a pocity, které se těžko vyjadřují verbálně. Uvolňuje energii a přetváří ji v tvůrčí proces.

Mou prioritou je zdravý růst dítěte, a proto vhodnou tanečně-pohybovou hrou se s dětmi (především malými) učíme správně držet tělo, ovládat svaly a nožky. Větší děti se seznamují s klasickým tancem a od 10-11 let pracujeme s moderními technikami výrazového tance.

Každá hodina je tvůrčí, s důrazem na pocitové držení těla a provedení jednotlivých tanečních prvků, při kterých dochází ke kultivaci a posílení svalstva a celkové koordinaci těla, ze kterých pak vynikne krásný estetický pohyb – TANEC.“


V posledních letech zaznamenalo taneční oddělení výrazné úspěchy na poli celostátních soutěží. V roce 2012 se žáci tanečního oboru zúčastnili soutěže v okresním kole se čtyřmi čísly, z toho  tří čísla postoupily do krajského kola a všechna tato vystoupení zde byla oceněna. V roce 2014 soutěžili žáci v Praze v soutěži Taneční učitel roku 2014 a číslo, které s dětmi nacvičila s názvem Voda vyhrálo hlavní cenu a titul. V roce 2015 se žáci tanečního oddělení ZUŠ opět zapojili do soutěže v hojném počtu - tři taneční čísla postoupila do kraje, kde získala umístění a jedno z čísel postoupilo až do ústředního kola, kde získalo ocenění za technickou připravenost a projev. V témže roce žáci obhájili titul Taneční učitel roku 2015 s číslem Jak zpívá vítr. 


Přehled

Nadcházející událostiNejnovější galerie


Distanční výuka - podzim 2020

Výtvarný obor - voda, pravěk a zátiší

Varhanní koncert ZUŠ Kyjov

Distanční výuka

Okresní kolo ve hře na klavír v Hodoníně