Základní umělecká škola Kyjov

Taneční obor

Taneční obor byl obnoven v roce 1994 po příchodu Evy Ditmarové. Vyučuje se ve dvou cyklech - první cyklus má sedm ročníků a mohou ho navštěvovat děti již od pěti let. Druhý cyklus je čtyřletý a pokračují v něm žáci, kteří absolvovali první cyklus. Vyučování je skupinové (skupinu tvoří maximálně 15 žáků) a probíhá dvakrát týdně. Obor vyučuje Jolana Součková.

Hlavním cílem výuky je kultura pohybu, která je podmíněna správným vzpřímeným držením těla. V nižších ročnících a v přípravném oddělení se vyučuje především taneční průprava, ve vyšších ročnících pak základy klasického, lidového i současného tance a žáci také získají potřebnou taneční praxi, která je nezbytnou součástí prezentace žáků na veřejnosti. Taneční obor rozvíjí u dětí taneční techniku, prohlubuje pohybovou koordinaci a smysl pro přesnou formu a čistotu vedeného pohybu. V neposlední řadě učí kázni, vytrvalosti a vůli, které jsou nezbytné pro další vzdělávání a život žáků.

Obor vystupuje dvakrát ročně na jevišti v rámci školní akce, pořádané především pro rodiče, kyjovskou veřejnost a spádové školy. Vánoční vystoupení z Vánoc roku 2016 si můžete prohlédnout zde. Mimo to se žáci TO účastní mnoha dalších akcí, např. vystoupení při oslavách Dne dětí, regionálních přehlídek, soutěží TO ZUŠ. Z posledních úspěchů tanečního oboru jmenujme postup žákyň II.cyklu z okresního kolasoutěže TO ZUŠ do krajského kola v Brně.

Současná učitelka tanečního oboru Jolana Součková jej charakterizuje takto:

,,V tanečním oboru zdejší ZUŠ učím od roku 2009. Vystudovala jsem Taneční konzervatoř v Praze, působila v Národním divadle, Hudebním divadle Karlín a 6 let v zahraničí. Práci s dětmi vnímám jako poslání a to hlavně proto, že si myslím, že tančit můžou všechny děti, ať už jsou talentované či méně, štíhlé i silnější. Tanec formuje tělo a zušlechťuje duši, pomáhá vyjádřit emoce, příběhy a pocity, které se těžko vyjadřují verbálně. Uvolňuje energii a přetváří ji v tvůrčí proces.

Mou prioritou je zdravý růst dítěte, a proto vhodnou tanečně-pohybovou hrou se s dětmi (především malými) učíme správně držet tělo, ovládat svaly a nožky. Větší děti se seznamují s klasickým tancem a od 10-11 let pracujeme s moderními technikami výrazového tance.

Každá hodina je tvůrčí, s důrazem na pocitové držení těla a provedení jednotlivých tanečních prvků, při kterých dochází ke kultivaci a posílení svalstva a celkové koordinaci těla, ze kterých pak vynikne krásný estetický pohyb – TANEC.“


V posledních letech zaznamenalo taneční oddělení výrazné úspěchy na poli celostátních soutěží. V roce 2012 se žáci tanečního oboru zúčastnili soutěže v okresním kole se čtyřmi čísly, z toho  tří čísla postoupily do krajského kola a všechna tato vystoupení zde byla oceněna. V roce 2014 soutěžili žáci v Praze v soutěži Taneční učitel roku 2014 a číslo, které s dětmi nacvičila s názvem Voda vyhrálo hlavní cenu a titul. V roce 2015 se žáci tanečního oddělení ZUŠ opět zapojili do soutěže v hojném počtu - tři taneční čísla postoupila do kraje, kde získala umístění a jedno z čísel postoupilo až do ústředního kola, kde získalo ocenění za technickou připravenost a projev. V témže roce žáci obhájili titul Taneční učitel roku 2015 s číslem Jak zpívá vítr. 


Přehled

Nadcházející událostiNejnovější galerie


Vystoupení naší cimbálové muziky v Masarykovo onkologickém centru

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru 13.2.2020

Naše žákyně Zuzana Šimečková jako host na koncertě Lukáše Klánského

Malá cimbálová muzika zpříjemnila jedno odpoledne na Masarykově onkologickém ústavu-.

Koncertík 28.1.2020