Základní umělecká škola Kyjov

Výtvarný obor

CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÉHO OBORU: koncepce výtv. výchovy v ZUŠ se obrací k široké dětské populaci s nabídkou výtv. vzdělávání. Základním cílem tohoto vzdělávání je pěstování výtv. vloh dítěte – schopnosti citlivě vnímat, přemýšlet a vyslovit se prostřednictvím výtvarného jazyka (využívání výtv. jazyka jako prostředku komunikace). Dalším cílem je výchova k širšímu nazírání na okolní svět, která přesahije hranice ryze výtv. vzdělávání – žáci se učí aktivně poznávat život a jeho zákonitosti, pochopit sebe sama a své místo mezi lidmi nebo se jinak rozvíjet a duševně obohacovat.

Výuka ve VO ZUŠ je skupinová, jednotlivé skupiny jsou determinovány věkem, schopnostmi žáků, jejich jinou mimoškolní činností a v neposlední řadě týdenní hodinovou dotací učitele. Praktickou ukázku výuky si můžete prohlédnout zde.

Proto jsme rozdělili obsahové a organizační řešení výuky do několika skupin rozdělených na:

Výuka ve všech skupinách 1. cyklu probíhá prostřednictví výtv. řad a projektů, tedy ve větších celcích, tak podporujeme u žáků logické myšlení a vědomí návazností a přinášíme do ní řád a smysl. Jelikož každý výtv. projekt je jedinečný a obsahuje jiné vzdělávací a výchovné cíle, nelze výtv. činnosti trvale rozdělit do předmětů a pevně u nich stanovit počty hodin. Proto je výuka (jak celá výt. tvorba, tak i výtv. recepce) shrnuta do jednoho komplexně pojatého “předmětu” VÝTVARNÁ KOMUNIKACE.

V průběhu II. cyklu dochází k “rozdělení” žáků na 2 větve, kdy jedna pokračuje v projektově koncipované výuce, druhá se navíc cíleně připravuje na talentové zkoušky na uměleckých školách.

V našem výtvarném oboru klademe u žáka důraz zejména na získání osobnostně sociálních kompetencí, proto zařazujeme do výuky metody a formy práce, které žáky připraví na jeho budoucí zařazení do pracovního procesu s výtv.zaměřením, ale i do zaměstnání bez uměleckého charakteru, snažíme se maximálně vytěžit a vylepšit znalostní portfolio žáka a tak ho připravit na současný trh práce výchovou k tzv. SOFT SKILLS (měkké dovednosti)


Školní vzdělávací plán - 1.cyklus

Školní vzdělávací plán - 2.cyklus


Ukázky z rozsáhlého výtvarného projektu DOLCE VITA

Autor projektu: Mgr.Dagmar Pucharová, ZUŠ Kyjov

Výchovný a vzdělávací záměr: Pět smyslů v životě člověka, svět sladkostí. Projekt se skládá z několika menších řad (PLODY, CUKRY, MOUKY, ČOKOLÁDY, OPLATKY, PAPÍROVÉ KRAJKY, PIŠKOTY, POLEVY, ZÁKUSKY, FORMIČKY, OBALY, …)

Použité techniky: kresba, malba, grafika, modelování v ruce, papírové objekty ...
Stáří žáků: zvelké části mledší a starší žáci I. cyklu
Časové rozložení: s přestávkami celý školní rok

 

1.PLODY, OŘECHY I. KRESBA – ml., st. žáci I. cyklu
VP: co je kresba a co malba. Druhy kresebných prostředků, jejich výrazové možnosti. Pozorování přírodnin, pokus o přesné zobrazení pozprované skutečnosti.

9. PLODY, KIWI II. GRAFIKA – st. žáci I. cyklu
VP: grafika tisku z výšky, vícebarevný linoryt. Technika postupného odrývání a soutisků barev z 1 matrice

10. PIŠKOTY – st. žáci I. cyklu
VP: kompoziční řešení plochy pomocí 1 prvku, kresebné prostředky a jejich výrazové možnosti

14. PAPÍROVÉ ZDOBENÍ, KRAJKOVÉ POD DORTY I. KRESBA – ml., st. žáci I. cyklu
VP: kompoziční řešení plochy pomocí 1 prvku (kus papír. krajkoví), využití dostupných kresebných prostředků. Dekorativní řešení plochy

16. PAPÍROVÉ ZDOBENÍ, KOŠÍČKY – st. žáci I. cyklu
VP: hotové papírové kočíčky jako VVP, kompoziční řešení plochy.Plocha a prostor

18. ZÁKUSKY, ZÁKUSEK II. GRAFIKA – st. žáci I. cyklu
VP: převedení předchozí malby do grafické techniky vícebarevného linorytu. Technika vícebarev. linorytu postupným odrýváním a soutisky barev z 1 matrice

33. ČOKOLÁDY, MÍCHÁNÍ ČOKOLÁD I. – st. žáci I. cyklu
VP: netradiční druhy barev ve vv, balakryl a jeho výrazové možnosti. Zhmotnění barvy

35. FORMIČKY I. VYKRAJOVÁTKA – ml. žáci I. cyklu
VP: papír jako VVP. Vytváření vykrajovátek z pruhů papíru, zjednodušování motivu do srozumitelných , jednoduchých forem.

36. FORMIČKY II. VYKLAPOVÁTKA I. KAŠÍROVÁNÍ – st. žáci I. cyklu
VP: papír jako VVP, výtv. využití čajového papíru, metoda kašírování

39. UZAMČENÉ ESENCE – RUČNÍ PAPÍR – st. žáci I. cyklu
VP: výroba ručního papíru, máčení v potrav. esencích a «uzamykání» vůní do sáčků


Přehled

Nadcházející událostiNejnovější galerie


Vystoupení naší cimbálové muziky v Masarykovo onkologickém centru

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru 13.2.2020

Naše žákyně Zuzana Šimečková jako host na koncertě Lukáše Klánského

Malá cimbálová muzika zpříjemnila jedno odpoledne na Masarykově onkologickém ústavu-.

Koncertík 28.1.2020