Základní umělecká škola Kyjov

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH ZUŠ KYJOV

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021  - výsledky ZDE.

noví žáci se mohou přihlašovat na www.izus.cz.

Základní umělecké školy patří do systému základního vzdělávání a tvoří tak první stupeň uměleckého školství v naší republice. ZUŠ Kyjov byla založena v roce 1953. Od tohoto roku až do dnešního dne prošla mnohými změnami. Jako jedna z prvních uměleckých škol získala v roce 1992 právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je obec. V současnosti fungují v kyjovské ZUŠ všechny čtyři obory - HUDEBNÍTANEČNÍVÝTVARNÝ a DRAMATICKÝ.

Důležitou součástí uměleckého vzdělávání je také výuka HUDEBNÍ NAUKY, která je teoretickou přípravou pro rozvíjení praktických hudebních dovedností.

Dění na naší škole můžete sledovat také na youtube nebo na facebookovém profilu.

Interiér ZUŠ Kyjov a představení všech oborů našimi pedagogy můžete vidět zde:

1. Úvodní slovo ředitele Petra Petrů; obory : hra na cimbál, housle, výtvarný obor

2. Slovo starosty Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA; obory: hra na varhany, na klavír, na klarinet, žesťové nástroje, zpěv, taneční obor

3. Obory: hra na kytaru, dětská cimbálová muzika

Naše škola nabízí výuku zajištěnou vyučujícími, kteří jsou absolventy konzervatoří a vysokých škol s uměleckým zaměřením. Důraz klademe nejen na profesionalitu, ale také na přátelský přístup, budování kulturního povědomí žáků a především na praktické využití všech dovedností, které žák na naší škole získá. V rámci propojení výuky v hodinách a veřejných vystoupení mají žáci možnost zúčastnit se mnoha přehlídek, besídek, koncertů či vernisáží.

Mnozí z žáků Základní umělecké školy Kyjov se stali posluchači konzervatoří, uměleckých průmyslových škol či jiných umělecky zaměřených vzdělávacích institucí. Žáci naší školy se pravidelně umisťují na předních místech nejen v celostátních, ale také v mezinárodních soutěžích. Malou ochutnávku z výkonů našich nejúspěšnějších žáků můžete zhlédnout zde:

Brassbanda na Žofíně

Dechová hudba Šardice

Dětská cimbálová muzika

Taneční obor ZUŠ

Hlavním cílem naší školy je nejen vychovat profesionální hudebníky, tanečníky či výtvarníky, ale formovat v žácích lásku k umění, která je bude provázet po celý život.

 

 


Přehled

Nadcházející událostiNejnovější galerie


Distanční výuka - podzim 2020

Výtvarný obor - voda, pravěk a zátiší

Varhanní koncert ZUŠ Kyjov

Distanční výuka

Okresní kolo ve hře na klavír v Hodoníně