Image.ashx.jpg
logo.png

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Kyjov

Aktuality

Milí rodiče a žáci, děkujeme za podporu a spolupráci v letošním školním roce.

Pokud si chcete připomenout alespoň některé z akcí na závěr školního roku, navštivte náš youtube kanál nebo facebook školy. 

Nyní vám přejeme krásné letní prázdniny a těšíme se na setkání ve školním roce 2021/22! 

O nás

Základní umělecké školy patří do systému základního vzdělávání a tvoří tak první stupeň uměleckého školství v naší republice.

 

ZUŠ Kyjov byla založena v roce 1953. Od tohoto roku až do dnešního dne prošla mnohými změnami.

 

Jako jedna z prvních uměleckých škol získala v roce 1992 právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je obec.

 

V současnosti fungují v kyjovské ZUŠ všechny čtyři obory - hudební, taneční, výtvarný a dramatický.

 
final_starší.jpg
HUDEBNÍ
OBOR
Sheet Music a kytara
HUDEBNÍ
NAUKA
17.jpg
TANEČNÍ OBOR
09.jpg
VÝTVARNÝ OBOR
Vánoční taneční představení 9-12-2010 05
DRAMATICKÝ OBOR

Nadcházející události

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ONLINE koncert pro zdravotníky 

Vánoční koncertík I

Vánoční koncertík II

Lednová nadílka výtvarného oboru

1/9

Naše škola nabízí výuku zajištěnou vyučujícími, kteří jsou absolventy konzervatoří a vysokých škol s uměleckým zaměřením.

 

Důraz klademe nejen na profesionalitu, ale také na přátelský přístup, budování kulturního povědomí žáků a především na praktické využití všech dovedností, které žák na naší škole získá.

V rámci propojení výuky v hodinách a veřejných vystoupení mají žáci možnost zúčastnit se mnoha přehlídek, besídek, koncertů či vernisáží.

Hlavním cílem naší školy je nejen vychovat profesionální hudebníky, tanečníky či výtvarníky, ale formovat v žácích lásku k umění, která je bude provázet po celý život.

Naše úspěchy

Mnozí z žáků Základní umělecké školy Kyjov se stali posluchači konzervatoří, uměleckých průmyslových škol či jiných umělecky zaměřených vzdělávacích institucí. Žáci naší školy se pravidelně umisťují na předních místech nejen v celostátních, ale také v mezinárodních soutěžích.

Malou ochutnávku z výkonů našich nejúspěšnějších žáků můžete zhlédnout zde.