top of page

Aktuality

30. 8. 2022

Taneční obor

PONDĚLÍ:

14:15 - 15:45... 6. ročník

15:00 - 16:30... 7. ročník + II. cyklus

16:30 - 17:15... Přípravka

ČTVRTEK:

14:00 - 15:30... 1. - 3. ročník

15:30 - 16:15... Mini přípravka

16:15 - 18:30... 4. + 5. ročník

PÁTEK:

14:15 - 15:45... 6. ročník

15:45 - 17:15... 7. ročník + II. cyklus

15:00 - 16:30... 6. + 7. ročník + II cyklus - dle potřeby

Je nutné, aby rodič každého žáka se přišel osobně domluvit na rozvrhu na taneční sál v době:

čtvrtek 1. 9.  mezi 11:00 a 14:00 hodin

pondělí 5. 9. mezi 14:30 a 17:00 hodin

Výuka bude probíhat od čtvrtka 8.9.

Hudební nauka

PONDĚLÍ:

13:10-13:55... 1. ročník

14:50-15:35... 2. ročník

15:40-16:25... 3. ročník

16:30-17:15... 5. ročník

ÚTERÝ:

13:10-13:55... 1. ročník

14:50-15:35... 4. ročník

16:30-17:15... 5. ročník

STŘEDA:

14:00-14:45... 2. ročník

14:50-15:35... 3. ročník

15:40-16:25... 4. ročník

ČTVRTEK:

14:50-15:35... PHV

  • pravidelná výuka dle rozvrhu začíná od pondělí 12. 9. 2022

  • na začátek výuky žáci čekají před šatnou na vyučující; do šatny vstupují pouze žáci, další osoby mají vstup zakázán

  • Přípravná hudební výchova:

  • PHV – ČTVRTEK – p.uč. Žáčková: – úvodní schůzka pro rodiče: ve čtvrtek 8. září 2022 od 16:30 hodin

  • zde se dozvíte všechny organizační náležitosti a podrobnosti, včetně potřebných pomůcek

  • do PHV jsou zařazeny děti, které začátku školního roku ještě nemají 7 let (mohou být žáky MŠ nebo 1. třídy ZŠ)

  • Hudební nauka - pomůcky:

  • žáci jsou povinni nosit si pomůcky již od první vyučovací hodiny

  • obyčejná tužka, guma + 1.-2. ročník: pastelky

  • pracovní sešit pro příslušný ročník (zakoupíte v obchodě v ZUŠ)

14. 6. 2021

PŘIJATÍ ŽÁCI  - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

HRA NA KLAVÍR a KLÁVESY

(Pozn.: č. 70 a 71 zde platí pro DAMBOŘICE)

Marek Horáček – 29, 63

Renáta Jurásková –  10, 44, 55

Marcela Švorbová – 19, 38

Lucie Škrlová – 2,25, 43

Monika Korčáková – 5, 70,71

Radovan Tyc – 39, 59, 66

Jitka Jelínková – 30, 48, 64, 67,68

 

HRA NA HOUSLE a KONTRABAS

(č. 70 a 71 zde platí pro pobočku MILOTICE)

Jiří Petrů – 21, 34

Petr Vašíček – 16, 18

Zuzana Žáčková – 70, 71

Miloslav Gajdoš – 35

 

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE (FLÉTNA, TRUBKA, PŘÍČNÁ FLÉTNA)

Přijatí uchazeči (o rozdělení k pedagogům bude rozhodnuto poslední týden v srpnu, učitelé vás budou kontaktovat):

4, 11,12, 13, 37, 46, 51,53, 57, 62

Jana Něničková – 1, 6

Roman Kohoutek – 75

 

HRA NA KYTARU

Vítězslav Začal – 8, 9, 14, 17, 22, 27, 33, 50

 

SÓLOVÝ ZPĚV

Mario Kudela – 24, 41, 45, 52, 56

Ingrid Fukanová – 72,73,74

Alena Kučerová – 54, 60

 

HRA NA CIMBÁL

Antonín Horehleď – 32, 49

 

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

Miloslav I. Černý – 61

12. 5. 2021

S radostí oznamujeme, že i během distanční výuky se naše škola zapojila do online soutěže ve hře na klavír PIANOFORTE PER TUTTI.

 

Paní učitelky Irena Kudelová, Monika Korčáková a Alžběta Plachá spolu s dětmi připravily nahrávky soutěžních skladeb a žáci ZUŠ Kyjov nyní získali velmi hezká ocenění: ZLATÉ PÁSMO – Zuzana Šimečková (V. kategori), STŘÍBRNÉ PÁSMO – Ellen Svobodová (2. kategorie), Barbora Frajová (8. kategorie) a klavírní dua Antonie Blažková + Jitka Fridrichová a Barbora Frajová + Rút Šalšová; BRONZOVÉ PÁSMO –  Ondřej Šebesta (1. kategorie), Kamila Tranová (2. kategorie), Adéla Růžičková, Miroslava Martiňáková (8. kategorie) a Simona Ševčíková (9.kategorie).

 

Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelkám k vynikajícímu úspěchu! 

4.1.2021

Milí rodiče a žáci, na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude od 4. 1. do 10. 1. 2021 probíhat výuka žáků základních uměleckých škol distančním způsobem. Toto opatření je platné do 10. 1. 2021. O dalším vývoji budete informováni mailem, sledujte také web a fb školy. Děkujeme za pochopení.

21.12.2020

Milí rodiče a žáci, na začátek prodloužených vánočních prázdnin přikládáme tři hudební dárky - na fb školy a na youtube najdete PF 2021 ZUŠ Kyjov v podání Yoof Jazzu pod vedením Vítězslava Začala a také odkazy na VÁNOČNÍ VIRTUÁLNÍ KONCERTÍKY ZUŠ Kyjov. Doufáme, že si v dnešní uspěchané době najdete čas a poslechnete si celé pásmo jazzově upravených koled, ze kterých jde cítit radost a pohoda a tu bychom chtěli popřát do nadcházejícího roku také vám. V komentářích jsou pak odkazy na online koncertíky žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ Kyjov, za jejichž přípravu náleží dík jak žákům, tak jejich pedagogům. Děkujeme vám za podporu i v tomto nelehkém roce a přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a dobrý vstup do roku 2021!

17.12.2020

Milí rodiče a žáci, na základě usnesení Vlády ČR a opatření MŠMT začínají vánoční prázdniny již od pondělí 21.12.2020, výuka na ZUŠ Kyjov, tedy v pondělí a v úterý již probíhat nebude. V těchto dnech se s vámi spojíme alespoň virtuálně, prostřednictvím dvou vánočních online koncertíků, a to v pondělí a v úterý v 17h na kanále youtube ZUŠ Kyjov. Přejeme hezký předvánoční poslech!

20.11.2020

Milí rodiče a žáci, dle aktuálního vyjádření MŠMT se s účinností od 25.11.2020 opět povoluje prezenční výuka na ZUŠ pouze v individuální formě, tzn. 1 učitel a 1 žák ve třídě, při dodržení interních hygienických nařízení školy, která byla v platnosti před uzavřením škol na začátku října a jsou závazná i nyní (roušky, dezinfekce, zákaz vstupu třetích osob atd.). Ostatní kolektivní a souborová výuka bude nadále probíhat v distančním režimu - na způsobu výuky se dohodnete dle svých možností s učitelem hlavního oboru, který vás bude instruovat. Pokud žák nebude schopen nastoupit prezenční výuku, bude nutné toto písemně odůvodnit rodičem a doručit k rukám jednotlivých vyučujících, např. mailem. Doufáme však, že takových případů bude co nejméně a můžeme se tak opět těšit na osobní setkávání s našimi žáky ve škole!

31.10.2020

Milí rodiče a žáci,

na základě aktuálního vládního rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu a omezení z toho plynoucích pro všechny školy bude výuka i v ZUŠ nadále probíhat distanční formou do odvolání. Pokud dojde k jakékoli příznivé změně, budeme vás včas informovat. 

bottom of page