Aktuality

26. 8. 2021

Taneční obor

PONDĚLÍ:

14:15-15:00... 3. + 4. ročník

15:05-16:35... 5. + 6. ročník

16:45-18:15... 7.ročník + II. cyklus

STŘEDA:

14:15-15:00... 1.+ 2. ročník

15:05-15:50... Přípravka 1 a 2

15:55-17:25... 7.ročník + II. cyklus

PÁTEK:

14:15-15:00... 1. + 2. ročník

15:05-16:35... 3. + 4. ročník

16:45-18:15... 5. + 6. ročník

 

Je nutné, aby rodič každého žáka se přišel osobně domluvit na rozvrhu na taneční sál v době:

středa 1. 9.  mezi 14:00 a 16:00 hodin

pondělí 6. 9. mezi 14:30 a 17:00 hodin

středa 8. 9. mezi 14:30 a 17:00 hodin

pátek 10. 9. mezi 14:30 a 17:00 hodin

Hudební nauka

PONDĚLÍ:

13:10-13:55... 1. ročník

14:50-15:35... 3. ročník

15:40-16:25... 4. ročník

ÚTERÝ:

13:10-13:55... 1. ročník

14:00-14:45... 2. ročník

14:50-15:35... 3. ročník

STŘEDA:

14:00-14:45... 2. ročník

14:50-15:35... 4. ročník

15:40-16:25... 5. ročník

PÁTEK:

14:50-15:35... PHV

  • pravidelná výuka dle rozvrhu začíná od pondělí 6. 9. 2021

  • na začátek výuky žáci čekají před šatnou na vyučující; do šatny vstupují pouze žáci, další osoby mají vstup zakázán

  • Přípravná hudební výchova:

  • PHV – PÁTEK – p.uč. Žáčková: – úvodní schůzka pro rodiče: v pátek 3. září 2021 od 14,50 hodin

  • zde se dozvíte všechny organizační náležitosti a podrobnosti, včetně potřebných pomůcek

  • do PHV jsou zařazeny děti, které začátku školního roku ještě nemají 7 let (mohou být žáky MŠ nebo 1. třídy ZŠ)

  • Hudební nauka - pomůcky:

  • žáci jsou povinni nosit si pomůcky již od první vyučovací hodiny

  • obyčejná tužka, guma + 1.-2. ročník: pastelky

  • pracovní sešit pro příslušný ročník (zakoupíte v obchodě v ZUŠ)

14. 6. 2021

PŘIJATÍ ŽÁCI  - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

HRA NA KLAVÍR a KLÁVESY

(Pozn.: č. 70 a 71 zde platí pro DAMBOŘICE)

Marek Horáček – 29, 63

Renáta Jurásková –  10, 44, 55

Marcela Švorbová – 19, 38

Lucie Škrlová – 2,25, 43

Monika Korčáková – 5, 70,71

Radovan Tyc – 39, 59, 66

Jitka Jelínková – 30, 48, 64, 67,68

 

HRA NA HOUSLE a KONTRABAS

(č. 70 a 71 zde platí pro pobočku MILOTICE)

Jiří Petrů – 21, 34

Petr Vašíček – 16, 18

Zuzana Žáčková – 70, 71

Miloslav Gajdoš – 35

 

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE (FLÉTNA, TRUBKA, PŘÍČNÁ FLÉTNA)

Přijatí uchazeči (o rozdělení k pedagogům bude rozhodnuto poslední týden v srpnu, učitelé vás budou kontaktovat):

4, 11,12, 13, 37, 46, 51,53, 57, 62

Jana Něničková – 1, 6

Roman Kohoutek – 75

 

HRA NA KYTARU

Vítězslav Začal – 8, 9, 14, 17, 22, 27, 33, 50

 

SÓLOVÝ ZPĚV

Mario Kudela – 24, 41, 45, 52, 56

Ingrid Fukanová – 72,73,74

Alena Kučerová – 54, 60

 

HRA NA CIMBÁL

Antonín Horehleď – 32, 49

 

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

Miloslav I. Černý – 61

12. 5. 2021

S radostí oznamujeme, že i během distanční výuky se naše škola zapojila do online soutěže ve hře na klavír PIANOFORTE PER TUTTI.

 

Paní učitelky Irena Kudelová, Monika Korčáková a Alžběta Plachá spolu s dětmi připravily nahrávky soutěžních skladeb a žáci ZUŠ Kyjov nyní získali velmi hezká ocenění: ZLATÉ PÁSMO – Zuzana Šimečková (V. kategori), STŘÍBRNÉ PÁSMO – Ellen Svobodová (2. kategorie), Barbora Frajová (8. kategorie) a klavírní dua Antonie Blažková + Jitka Fridrichová a Barbora Frajová + Rút Šalšová; BRONZOVÉ PÁSMO –  Ondřej Šebesta (1. kategorie), Kamila Tranová (2. kategorie), Adéla Růžičková, Miroslava Martiňáková (8. kategorie) a Simona Ševčíková (9.kategorie).

 

Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelkám k vynikajícímu úspěchu! 

4.1.2021

Milí rodiče a žáci, na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude od 4. 1. do 10. 1. 2021 probíhat výuka žáků základních uměleckých škol distančním způsobem. Toto opatření je platné do 10. 1. 2021. O dalším vývoji budete informováni mailem, sledujte také web a fb školy. Děkujeme za pochopení.

21.12.2020

Milí rodiče a žáci, na začátek prodloužených vánočních prázdnin přikládáme tři hudební dárky - na fb školy a na youtube najdete PF 2021 ZUŠ Kyjov v podání Yoof Jazzu pod vedením Vítězslava Začala a také odkazy na VÁNOČNÍ VIRTUÁLNÍ KONCERTÍKY ZUŠ Kyjov. Doufáme, že si v dnešní uspěchané době najdete čas a poslechnete si celé pásmo jazzově upravených koled, ze kterých jde cítit radost a pohoda a tu bychom chtěli popřát do nadcházejícího roku také vám. V komentářích jsou pak odkazy na online koncertíky žáků hudebního a tanečního oboru ZUŠ Kyjov, za jejichž přípravu náleží dík jak žákům, tak jejich pedagogům. Děkujeme vám za podporu i v tomto nelehkém roce a přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a dobrý vstup do roku 2021!

17.12.2020

Milí rodiče a žáci, na základě usnesení Vlády ČR a opatření MŠMT začínají vánoční prázdniny již od pondělí 21.12.2020, výuka na ZUŠ Kyjov, tedy v pondělí a v úterý již probíhat nebude. V těchto dnech se s vámi spojíme alespoň virtuálně, prostřednictvím dvou vánočních online koncertíků, a to v pondělí a v úterý v 17h na kanále youtube ZUŠ Kyjov. Přejeme hezký předvánoční poslech!

20.11.2020

Milí rodiče a žáci, dle aktuálního vyjádření MŠMT se s účinností od 25.11.2020 opět povoluje prezenční výuka na ZUŠ pouze v individuální formě, tzn. 1 učitel a 1 žák ve třídě, při dodržení interních hygienických nařízení školy, která byla v platnosti před uzavřením škol na začátku října a jsou závazná i nyní (roušky, dezinfekce, zákaz vstupu třetích osob atd.). Ostatní kolektivní a souborová výuka bude nadále probíhat v distančním režimu - na způsobu výuky se dohodnete dle svých možností s učitelem hlavního oboru, který vás bude instruovat. Pokud žák nebude schopen nastoupit prezenční výuku, bude nutné toto písemně odůvodnit rodičem a doručit k rukám jednotlivých vyučujících, např. mailem. Doufáme však, že takových případů bude co nejméně a můžeme se tak opět těšit na osobní setkávání s našimi žáky ve škole!

31.10.2020

Milí rodiče a žáci,

na základě aktuálního vládního rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu a omezení z toho plynoucích pro všechny školy bude výuka i v ZUŠ nadále probíhat distanční formou do odvolání. Pokud dojde k jakékoli příznivé změně, budeme vás včas informovat. 

25.10.2020

ŘÍJNOVÝ ON-LINE KONCERTÍK!

Milí rodiče a žáci, zveme vás jménem naší školy a všech účinkujících ke sledování dalšího YouTube koncertíku hudebního oboru, který proběhne v pondělí 26.10.2020 od 17 hod.

Můžete využít i tento přímý odkaz: https://youtu.be/odppP8_9S0A 

08.10.2020

Milí rodiče a žáci, dle aktuálního vyjádření MŠMT se s účinností od 12.10.2020 opět povoluje prezenční výuka na ZUŠ pouze v individuální formě, tzn. 1 učitel a 1 žák ve třídě, při dodržení interních hygienických nařízení školy. Ostatní kolektivní a souborová výuka bude nadále probíhat v distančním režimu - na způsobu výuky se dohodnete dle svých možností s učitelem hlavního oboru, který vás bude instruovat. Pokud nedojde k nepředvídatelným okolnostem, bude takto výuka probíhat až do 23.10.2020. Pak budou vyhlášeny rozšířené podzimní prázdniny od 26.10.2020. Těšíme se opět na osobní setkávání ve škole!
 

02.10.2020

Milí rodiče a žáci, dle nařízení MZ, MŠMT a krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se s účinností ode dne 5. října do 18. října zakazuje osobní přítomnost žáků na ZUŠ.Výuka tedy bude probíhat distanční formou - na způsobu výuky se dohodnete dle svých možností s učitelem hlavního oboru, který vás bude kontaktovat. Prosíme vás o spolupráci a doufáme, že se za 14 dní opět uvidíme ve škole!
 

27.08.2020

Milí rodiče a žáci,těšíme se na vás u zápisu do ZUŠ KYJOV v úterý 1.9. 2020 od 8:30. Pokyny k zápisu do hudební nauky a phv byly vloženy do sekce Dokumenty. Nová hygienická a provozní opatření kvůli prevenci onemocnění COVID-19 budou zveřejněna na nástěnce školy, webu a fb zuš Kyjov. Informace také dostanete v den zápisu u učitele hlavního oboru. 
 

30.06.2020

V sekci Dokumenty byly zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek na školní rok 2020/2021. Všem přijatým blahopřejeme! V případě dotazů kontaktujte vedení školy (tel. čísla a mail jsou v sekci KONTAKT na webových stránkách školy).
 

29.06.2020

Výsledky přijímacích zkoušek na školní rok 2020/2021 budou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy v úterý 30.6.2020 od 10h. V případě dotazů pište na mailovou adresu zastupce.reditele@zuskyjov.cz nebo volejte na tel. číslo 732 510 423.
 

25.06.2020

Zveme vás ke sledování RADOSTNÉHO ODPOLEDNE se ZUŠ KYJOV a ABSOLVENTSKÉHO KONCERTU na adrese https://www.youtube.com/channel/UCS1MVK1fVFY2dd6PSsdHFfA/videos. Zahájení programu je dnes 25.6. v 15h, absolventský koncert začíná ve 20h. Těšíme se na setkání osobně nebo online!
 

23.06.2020

Zveme vás ke sledování VARHANNÍHO KONCERTU ZUŠ KYJOV na adrese https://www.youtube.com/channel/UCS1MVK1fVFY2dd6PSsdHFfA/videos. Koncert začíná dnes v 18h.
 

21.06.2020

Milí rodiče, prosím, věnujte pozornost pokynům ohledně přijímacích zkoušek, které jsou na webu školy v sekci Dokumenty a na facebooku školy.Přejeme všem uchazečům mnoho štěstí u přijímacích zkoušek!
 

02.06.2020

Zveme všechny k poslechu druhého online koncertíku našich žáků, tentokrát natočeném z velké většiny u nás na ZUŠ Kyjov, která je od 11.5. znovu otevřena. Koncertík začíná na youtube ve středu 3.6. od 17h. Odkaz na koncertík je na Úvodní straně a na fb školy. Přejeme příjemný poslech! 
 

26.05.2020

Milí rodiče, výuka hudební nauky bude až do konce roku probíhat DISTANČNÍ formou. Ukončení formou hudebního kvízu vám byla zaslána v mailech nebo jej na vyžádání dostanete od učitele hlavního oboru.