top of page

Dramatický obor

Je nejmladším oborem ZUŠ Kyjov, na naší škole funguje od roku 1999. Má dramatické a slovesné oddělení. Výuka je skupinová (skupinu tvoří maximálně 15 žáků), přijímají se děti od 6 do 14 let. V roce 2001 obor přebrala Mgr. Lucie Škrlová.

Předmětem dramatické výchovy je činnost vycházející z obsahů dramatického umění a využívající jeho prostředků (improvizace, interpretace, vstupování do rolí, simulace). To vše směřuje k člověku a jeho obohacování, ke schopnosti prožívat, sdílet a sdělovat. Ve své výuce se Lucie Škrlová zaměřuje na dramatické hry, hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Tyto činnosti pomáhají překonat zábrany ve větších sociálních skupinách, uvolňují, pobaví a ve spontánní volné atmosféře napomáhají efektivní komunikaci. Stimulují představivost, odkrývají bohatost myšlenek a možnosti jejich vyjadřování.

Výukou v dramatickém oboru prostupuje práce všech oborů - hudebního, pohybového i výtvarného - a tvoří tak nedělitelný celek. Probouzí v žácích smysl pro rytmus, muzikálnost, kolektivní práci a pozitivní postoj k životu.

Důležitou součástí výuky v DO jsou řečová cvičení, mimika, verbální hry, hry v roli, práce s textem, základy loutkoherectví a podobně.

Mezi zajímavé a podnětné činnosti patřilo nedávné natáčení CD – Pohádky z Kyjovska a okolí. Své nabyté dovednosti prezentují žáci DO dvakrát ročně při veřejných vystoupeních.

Komunikace prostřednictvím dramatického umění zvyšuje citlivost vnímání dětí, ty se pak stávají lidštějšími a méně osamělými uprostřed našeho uspěchaného světa.

DALŠÍ VIDEA Z VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ DRAMATICKÉHO OBORU NAJDETE NA KANÁLE ZUŠ KYJOV NA YOUTUBE

  • YouTube

DALŠÍ FOTOGRAFIE Z VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V GALERII.

bottom of page