Gajdoš Miloslav

hudební obor

Kontakt

Tel.: 518 390 155

Vyučuje

kontrabas

vyučuje v úterý 

Gajdos.jpg

Vzdělání

Praxe v oboru a umělecké aktivity

JAMU Brno: hra na kontrabas

 

Konzervatoř Kroměříž: hra na kontrabas 

V letech 1976, 1977 a 1979 studoval kontrabas u Ludwiga Streichera na letních kurzech ve Výmaru.

V letech 1976 a 1977 byl vítězem ceny mezinárodní soutěže kontrabasů v Markneukirchenu.

 

Během studií hrál na kontrabas v orchestru Janáčkova divadla v Brně (1968–1969) a ve Filharmonii pracujících Gottwaldov (dnes Zlín, 1969–1973).

 

Hrál českou premiéru prvního kontrabasového koncertu Giovanniho Bottesiniho s Moravským filharmonickým orchestrem v Olomouci

Od roku 1971 působil jako profesor na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

V roce 1978 založil v Kroměříži Bass club. O rok později založil v Kroměříži mezinárodní soutěž kontrabasů Františka Gregory. Později učil v Moskvě, Debrecínu, Miskolci, Mnichově, Drážďanech a Berlíně a v roce 1997 přednášel mistrovské kurzy v New Yorku Juilliard School of Music.

 

Mezi jeho studenty patřili Radomír Žalud, Miloslav Bubeníček, Roman Koudelka, Radoslav Šašina, Miloslav Jelínek, Pavel Klečka, Martin Šranko, Eva Šašinková, Luděk Zakopal, Miloslav Raisigl, Petr Ries a Jan Staněk. 

Miroslav Gajdoš zpracoval pro kontrabas více než 70 děl a složil také duchovní hudbu pro kontrabas.

Byl také sbormistrem Chrámového mužského sboru v tehdejším Gottwaldově (1970–1971), následoval smíšený sbor Moravan v Kroměříži (1975–1976).

 

V  letech 1971–1989 spolupracoval s chrámovým sborem v Želechovicích nad Dřevnicí. Byl rovněž dirigentem kroměřížského komorního orchestru Capella baroca (1974–1992) a příležitostně varhaníkem a regenschorim v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži

V 90. letech 20. století absolvoval několik koncertních turné po USA a vyznamenal se jako jeden z nejdůležitějších kontrabasových virtuózů konce 20. století. V roce 2000 byl spoluzakladatelem Mezinárodní hudební společnosti nesoucí jméno Johannese Matthiase Spergera

V Kyjově učí od roku 2010.