top of page

Hudební nauka 

Hudební nauka je důležitou součástí hudebního vzdělání, protože pomáhá dotvářet všestrannou hudební osobnost našich žáků.

 

Vybavuje žáky zejména po teoretické stránce, pomáhá jim rozvíjet rytmické, intonační a harmonické dovednosti a žáci zde získávají znalosti o hudebních nástrojích, o dějinách hudby, významných českých i zahraničních hudebních skladatelích.

Tento předmět je povinnou součástí studia hry na nástroj, ve výjimečných případech je možné nauku absolvovat bez pravidelné docházky, tzn. individuálně.

 

V tomto případě je nutné vyplnit formulář, který je dostupný buď v ZUŠ Kyjov u Mgr. Zuzany Žáčkové nebo na těchto stránkách a odevzdat jej Mgr. Zuzaně Žáčkové.

 

Dokumenty ke stažení k hudební nauce naleznete v záložce DOKUMENTY.

bottom of page