Hudební nauka 

Hudební nauka je důležitou součástí hudebního vzdělání, protože pomáhá dotvářet všestrannou hudební osobnost našich žáků.

 

Vybavuje žáky zejména po teoretické stránce, pomáhá jim rozvíjet rytmické, intonační a harmonické dovednosti a žáci zde získávají znalosti o hudebních nástrojích, o dějinách hudby, významných českých i zahraničních hudebních skladatelích.

Tento předmět je povinnou součástí studia hry na nástroj, ve výjimečných případech je možné nauku absolvovat bez pravidelné docházky, tzn. individuálně.

 

V tomto případě je nutné vyplnit formulář, který je dostupný buď v ZUŠ Kyjov u Mgr. Zuzany Žáčkové nebo na těchto stránkách a odevzdat jej Mgr. Zuzaně Žáčkové.

 

Další podmínky pro individuální studenty jsou stanoveny v dokumentech níže.

 

Dokumenty ke stažení k hudební nauce naleznete níže nebo v záložce DOKUMENTY.

Dokumenty - Hudební nauka a phv