top of page

Kohoutek Roman

hudební obor

Kontakt

Vyučuje

trumpeta, baskřídlovka, flétna,

hudební nauka

Vzdělání

Praxe v oboru a umělecké aktivity

roman kohoutek.jpg

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž: hra na trumpetu

Od roku 2006 působí na detašovaném pracovišti ZUŠ Kyjov v Šardicích

 

Umělecký vedoucí Mladé muziky Šardice 

 

Hudebně spolupracuje s mnoha moravskými dechovkami

bottom of page