top of page

Pimek Jiří

hudební obor

Kontakt

Tel.: 518 390 152

mobil: 731 042 223

e-mail: jiri.pimek@zuskyjov.cz

Vyučuje

žesťové a dřevěné dechové nástroje

vyučuje pondělí, úterý, čtvrtek - Kyjov

ve středu vyučuje v Ježově

Vzdělání

Praxe v oboru a umělecké aktivity

Jura.jpg

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž: hra na trumpetu

Pedagogická činnost od roku 1976, 4 roky sólové dráhy v zahraničí

 

Aktivní spolupráce s mnoha hudebními uskupeními: Žadovjáci, 6 Jožky Konečného, F dur Jazzband Zlín, Jazz report Mikulov, Empiric Jazz

bottom of page