Mgr. et Bc Bočková Alžběta, Dis (md)

zástupkyně ředitel školy, hudební obor

Kontakt

Tel.: 732 510 423

e-mail: zastupce.reditele@zuskyjov.cz

Vyučuje

klavír, varhany 

úterý a pátek Kyjov, pobočka Milotice

Vzdělání

Praxe v oboru a umělecké aktivity

JAMU Brno: hra na varhany

 

Konzervatoř Brno: hra na varhany

 

Právnická fakulta MU

 

Filosofická fakulta MU: anglický jazyk a literatura

Varhanice v Miloticích

 

Spolupracovnice s chrámovým sborem v Miloticích a dalšími komorními soubory a sólisty