Vajda Jakub

hudební obor

Kontakt

Tel.: 518 390 156

Vyučuje

zobcová flétna, saxofon, klarinet

pondělí - Kyjov, pátek - pobočka v Šardicích

Vzdělání

Konzervatoř Brno: hra na klarinet