Naše úspěchy

Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů JUNIOR Brno 2021

6.6.2021

V neděli 6.6. se zúčastnil Mezinárodní soutěže dechových nástrojů "Žestě Brno Junior" náš žák Štěpán Vašíček, který získal ve hře na trubku v kategorii Junior B - 3. cenu.

Pedagogické vedení - BcA. Kryštof Neduchal

Klavírní doprovod - Mgr. Monika Korčáková

Gratulujeme!

štěpán.jpg
diplom.jpg

Mezinárdoní soutěž Vlastimila Lejska 25.6-26.6. 2021

29.6.2021

Na závěr školního roku ještě krásná soutěžní tečka – Antonie Blažková a Jitka Fridrichová získaly vynikající 3. místo v Mezinárodní soutěži Vlastimila Lejska pro klavírní dua, která se konala 25. a 26. 6.2021 ve vile Löw-Beer v Brně. Naše klavírní duo pod vedením paní učitelky Ireny Kudelové získalo bronz v kategorii A2 s věkovým limitem 13 let a časovým limitem 11 minut. Diplomy převzaly z rukou mezinárodní poroty a majitelů firmy Petrof.

 

Blahopřejeme!!!!!

IMG_1057.JPG
IMG_1058.JPG

SOUTĚŽ VE HŘE NA KLAVÍR - PIANOFORTE PER TUTTI

12.5. 2021

S radostí oznamujeme, že i během distanční výuky se naše škola zapojila do online soutěže ve hře na klavír PIANOFORTE PER TUTTI. Paní učitelky Irena Kudelová, Monika Korčáková a Alžběta Plachá spolu s dětmi připravily nahrávky soutěžních skladeb a žáci ZUŠ Kyjov nyní získali velmi hezká ocenění: ZLATÉ PÁSMO – Zuzana Šimečková (V. kategori), STŘÍBRNÉ PÁSMO – Ellen Svobodová (2. kategorie), Barbora Frajová (8. kategorie) a klavírní dua Antonie Blažková + Jitka Fridrichová a Barbora Frajová + Rút Šalšová; BRONZOVÉ PÁSMO –  Ondřej Šebesta (1. kategorie), Kamila Tranová (2. kategorie), Adéla Růžičková, Miroslava Martiňáková (8. kategorie) a Simona Ševčíková (9.kategorie).

Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelkám k vynikajícímu úspěchu! 

PŘIJATÍ ŽÁCI NA KONZERVATOŘE

 

17.2. 2021

Milí rodiče a žáci,

jsme rádi, že i v této době můžeme přinést dobré zprávy! Naši žáci Rút Šalšová, Kristián Ilčík a Ondřej Vašek v lednu 2021 úspěšně složili zkoušky na střední školy s uměleckým zaměřením. Na Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži v oboru Klasický zpěv byli přijati Kristián Ilčík a Rút Šalšová, za jejich přípravou stojí naši učitelé MgA. Alena Kučerová a Mario Kudela. Ondřej Vašek, žák p. učitele Miloslava Gajdoše, se stal úspěšných uchazečem v přijímacím řízení na Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc, kde bude studovat hru na kontrabas.

 

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme!

Mladá muzika Šardice na soutěži Golden Sardana

17. 9. 2019

Dechová hudba Mladá muzika Šardice pod vedením Romana Kohoutka získala na soutěži orchestrů Golden Sardana ve španělském Lloret de Mar druhý nejvyšší počet, zlaté pásmo a zvláštní ocenění pro sólisty Prokopa Neduchala a Radka Nováka.

Gratulujeme!

 

Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje

30. 4. 2019

Dechová hudba Mladá muzika Šardice pod vedením Romana Kohoutka získala na soutěži orchestrů Golden Sardana ve španělském Lloret de Mar druhý nejvyšší počet, zlaté pásmo a zvláštní ocenění pro sólisty Prokopa Neduchala a Radka Nováka.

Gratulujeme!

Mezinárodní baletní soutěž NA ŠPIČKÁCH

27. 4. 2019

V sobotu a v neděli 27.4.2019 se v Brně konal 5. ročník Mezinárodní baletní soutěže NA ŠPIČKÁCH, kterého se zúčastnily i žákyně tanečního oboru ZUŠ Kyjov pod vedením Jolany Součkové. Ve velké konkurenci převážně specializovaných tanečních a baletních škol získaly vynikající ocenění - 2. místo a 3. místo pro starší žákyně, 4. místo za sólové vystoupení Elišky Čulíkové a 7. místo pro žákyně mladší. Blahopřejeme!

Ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových žesťových nástrojů

26. 4. 2019

V pátek 26.4. 2019 a v sobotu 27.4.2019 se v Liberci konalo ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových žesťových nástrojů. Za ZUŠ Kyjov soutěžily dva soubory - Ve II. kategorii žesťový kvartet (Eliška Menšíková, Vít Širůčka, Denis Krsička a Jindřich Kostiha) pod vedením Miloslava Procházky a ve III. kategorii žesťů trio (Blanka Vrbová, Jaroslav Kříž a Štěpán Vašíček) pod vedením Kryštofa a Nely Neduchalových. Žesťový kvartet vybojoval stříbro a členové tria si odnesli vítězství ve své kategorii. Blahopřejeme! 

Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia 2019

07. 4. 2019

V neděli 7.4.2019 se naše žákyně Zuzana Šimečková zúčastnila 17. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia 2019 v oboru hra na klavír. Ve velké konkurenci téměř třiceti klavíristů se jí povedlo získat Čestné uznání v 1. kategorii.

Blahopřejeme!

Klavírní soutěž Pianoforte per tutti

28. 3. 2019

Mladá klavíristka Zuzana Šimečková ze třídy Alžběty Bočkové získala ve 3. ročníků celostátní klavírní soutěže Pianoforte per tutti vynikající druhé místo. Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

25. 3. 2019

V komorní hře s převahou smyčců reprezentovali ZUŠ Kyjov Julie Fridrichová (housle), Daniel Balajka (housle) a Zuzana Šimečková (klavír) pod vedením Leoše Černého. V pondělí 25. 3. 2019 se tito žáci umístili na první pozici v krajském kole s druhým nejvyšším počtem bodů ze všech zúčastněných souborů a zajistili si postup do celostátního kola v Jindřichově Hradci.

Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou žesťových nástrojů

22. 3. 2019

V pátek 22. 3. 2019 proběhlo v Brně krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou žesťových dechových nástrojů. Naše škola byla reprezentována dvěma soubory, které získaly zlaté umístění a postup do celostátního kola v Liberci. Ve II. kategorii získal první místo žesťový kvartet (Eliška Menšíková, Vít Širůčka, Denis Krsička a Jindřich Kostiha) pod vedením Miloslava Procházky, který patří mezí špičky v pedagogickém vedení sólistů i dechových souborů. Ve III. kategorii žesťů zvítězilo trio (Blanka Vrbová, Jaroslav Kříž a Štěpán Vašíček) pod vedením Kryštofa a Nely Neduchalových, Trio se stalo současně absolutním vítězem celého krajského kola.

Krajská soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu

20. 3. 2019

Ve středu 20.3. 2019 proběhla v Mikulově krajská soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu. ZUŠ Kyjov zde reprezentovali žáci sborového zpěvu pod vedením MgA. Aleny Kučerové, kteří získali vynikající druhé místo.

Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů

19. 3. 2019

V úterý 19.3. 2019 proběhlo v Boskovicích krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů, v kategoriích flétny a jiné dechové dřevěné nástroje. Naši školu reprezentovalo trio ve složení Kateřina Knoflíčková, Lenka Veverková a Jaroslav Kříž, kteří získali vynikající bronzové umístění. Žáky připravovala paní učitelka Nela Neduchalová. Blahopřejeme!

Krajská přehlídka scénického tance

14. 3. 2019

Žákyně tanečního oboru pod vedením Jolany Součkové se 14.3. 2019 zúčastnily krajské postupové přehlídky scénického tance s pásmem MŮŽEŠ.. a získaly zde ocenění za technickou připravenost. Blahopřejeme!

Okresní kolo soutěže v komorní hře s dechových nástrojů

01. 3. 2019

Ve středu 20.3. 2019 proběhla v Mikulově krajská soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu. ZUŠ Kyjov zde reprezentovali žáci sborového zpěvu pod vedením MgA. Aleny Kučerové, kteří získali vynikající druhé místo.

Blahopřejeme!

Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje

26. 2. 2019

V úterý 26.2. 2019 získali žáci Veronika Prchlá (I. kategorie), Vojtěch Janča a Daniel Dobeš (IV. kategorie) ze třídy Radovana Tyce první místa v okresním kole soutěže ve hře na EKN. Veronika Prchlá a Vojtěch Janča budou reprezentovat ZUŠ Kyjov i v krajském kole. Blahopřejeme!

Žáci ZUŠ Kyjov v přijímacích zkouškách na umělecké školy

20. 2. 2019

Během ledna a února probíhala přijímací řízení na střední školy s uměleckým zaměřením a čtyři žáci ZUŠ Kyjov tentokrát prošli sítem těchto škol. Na konzervatoř do Brna byla přijata Aneta Kozáková (obor viola) pod vedením Leoše Černého, na konzervatoř do Kroměříže Jakub Břinek (obor saxofon) pod vedením Nely Neduchalové, na Střední uměleckou průmyslovou školu v Brně se dostala Monika Olivová(obor grafický design), Karolína Krapková úspěšně složila zkoušky na Střední uměleckou školu v Hodoníně (obor užitá malba). Blahopřejeme!

 

Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS Brno

02. 11. 2018

Mladá klavíristka Zuzanka Šimečková se již potřetí zúčastnil prestižní klavírní soutěže Amadeus a v této mezinárodní soutěži získala vynikající třetí místo. Soutěžila V. kategorii a ve velmi silné konkurenci devíti účastníků z celého světa získala pro naši školu třetí místo.

Ústřední kolo soutěže ve hře na cimbál

24.05.2018

V ústředním kole soutěže ve hře na cimbál, které proběhlo 24. 5. v Mikulově, získali naši žáci Hana Blahutková (0. kategorie) ze třídy Antonína Horehledě a Kateřina Sečkářová(VIII. kategorie) a Michal Procházka(X. kategorie) ze třídy Petra Gablase vynikající první místa. Blahopřejeme!

Ústřední kolo soutěže dechových žesťových nástrojů

04.05.2018

V pátek 4. 5. 2018 se v Praze uskutečnilo celostátní kolo ve hře na dechové žesťové nástroje. Naši žáci pod vedením Miloslava Procházky vybojovali vynikající tři první místa. Prokop Neduchal zvítězil ve dvou oborech - ve hře na pozoun a ve hře na tenor(IX. kategorie). Získal také ocenění poroty za provedení skladby - V. Smity - Koncertní arie. Eliška Menšíková vyhrála VII. kategorii ve hře na lesní roh. Blahopřejeme!

Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje

03.05.2018

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se v Praze konalo ústřední kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje. Naši školu reprezentovala Nikol Kuchařová ze třídy Radky Horehleďové, která v IX. kategorii získala ve velké konkurenci vynikající čestné uznání. Blahopřejeme!

Mezinárodní taneční soutěž NA ŠPIČKÁCH

30.04.2018

V sobotu 29.4. a v neděli 30. 4. 2018 se v Brně konal čtvrtý ročník mezinárodní baletní soutěže NA ŠPIČKÁCH. Naši školu reprezentovaly žákyně 2. a 3. ročníku s pásmem OBJEV a žákyně 1. ročníku II. cyklu s číslem CO SE SKRÝVÁ V SRDCI. Sólově vystoupily také Anna Blažková a Eliška Čulíková, všechny ze třídy Jolany Součkové. Ve velké konkurenci dokázaly žačky vybojovat přední umístění, žákyně druhého cyklu získaly dokonce stříbrnou medaili. Blahopřejeme!

Celostátní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

27.04.2018

V pátek 27.4. a v sobotu 28. 4. se konalo celostátní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Naši školu reprezentovali Barbora Selucká, Robin Zajac a komorní trio ve složení Martina Valášková, Hana Zálešáková a Robin Zajac. Barbora Selucká(VII. kategorie) získala čestné uznání, komorní trio (III. kategorie) 2. místo a Robin Zajac (VIII. kategorie) ve své kategorii zvítězil. Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže ve hře na cimbál a ve hře lidových souborů

25.04.2018

Ve středu 25. 4. 2018 se ve Veselí nad Moravou konalo krajské kolo soutěže ve hře na cimbál, dudy a ve hře lidových souborů. Naše škola získala tato umístění: 0. kategorie - 1. místo Hana Blahutková, Anna Frolcová I. kategorie - 2. místo Adam Frolec V. kategorie - 2. místo Eliška Horehleďová VII. kategorie - 1. místo s postupem Kateřina Sečkářová X. kategorie - 1. místo Michal Procházka Mladší cimbálová muzika získala diplom za účast, Starší cimbálová muzika vybojovala 2. místo. Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru

19.04.2018

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 proběhlo na ZUŠ Blansko krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru. Naši školu reprezentovaly žákyně 1. ročníku II. cyklu, které s pásmem "Co se skrývá v srdci" získaly zlaté pásmo a žákyně 2. a 3. ročníku, které se s vystoupením "Objev" umístily ve stříbrném pásmu. Blahopřejeme!

Okresní kolo soutěže ve hře na cimbál a cimbálových muzik

05.04.2018

Ve čtvrtek 5. 4. se konalo okresní kolo ve hře na cimbál a cimbálových muzik. První místa s postupem získali tito žáci: Hana Blahutková, Anna Frolcová (0. kategorie), Adam Frolec, Tomáš Stejskal (I. kategorie), Eliška Horehleďová (V. kategorie), Vojtěch Šťastný (VII. kategorie), Kateřina Sečkářová (VIII. kategorie), Jonáš Frýza (IX. kategorie), Michal Procházka (X. kategorie). Do krajského kola postoupily také obě cimbálové muziky – Malá cimbálová muzika pod vedením Petra Petrů a Velká cimbálová muzika vedená Antonínem Pavlušem.

Krajské kolo soutěže v dechových dřevěných nástrojích

28.03.2018

Ve středu 28. 3. 2018 se v Brně konalo krajské kolo soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje. Naši žáci se umístili takto: Hra na příčnou flétnu: Lucie Červínková (VI. kategorie)- 3. místo Nikol Kuchařová (IX. kategorie) - 1. místo s postupem do krajského kola Tomáš Paleček získal čestné uznání ve hře na saxofon. Blahopřejeme!

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru

28.03.2018

Ve středu 28. 3. 2018 se konalo v Hodoníně okresní kolo soutěže tanečního oboru. Naši školu reprezentovaly žákyně ze třídy Jolany Součkové a získaly tato umístění: Žákyně 2. a 3. ročníku (II. kategorie) - Zlaté pásmo s postupem do krajského kola za taneční pásmo"Objev". Za toto vystoupení obdržely žákyně také speciální diplom za vhodné využití prvků klasické techniky v choreografii. Žákyně 5. a 6. ročníku (III. kategorie) - Stříbrné pásmo za vystoupení s názvem "Oblaka" Žákyně 1. ročníku II. stupně (IV. kategorie) - Zlaté pásmo s návrhem na postup do krajského kola za ztvárnění "Co se skrývá v srdci" Anna Blažková a Eliška Čulíková (IV. kategorie) - Bronzové pásmo za vystoupení s názvem "Sdílení" Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje

23.03.2018

V pátek 23. 3. 2018 se v Brně konalo krajské kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje. Naše škola získala tato umístění: Eliška Menšíková - hra na lesní roh (VIII. kategorie) 1. místo s postupem do ústředního kola Denis Krsička - hra na trubku (V. kategorie) 1. místo Prokop Neduchal - hra na trombon (IX. kategorie) 1. místo s postupem - hra na tenor (IX. kategorie) 1. místo s postupem Blahopřejeme!

Celostátní soutěžní klavírní přehlídka Piano forte per tutti

22.03.2018

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se v Příboru uskutečnil druhý ročník klavírní soutěže Pianoforte per tutti. Naši školu reprezentovala mladá klavíristka Zuzana Šimečková, která ve druhé kategorii získala tři ocenění - umístění ve zlatém pásmu, cenu za mimořádný interpretační výkon a diplom za vynikající interpretaci skladby W. A. Mozarta. Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

21.03.2018

Žáci Základní umělecké školy Kyjov získali v krajském kole soutěže v sólovém a komorním zpěvu vynikající umístění a čtyři z nich postupují do celostátního kola - Barbora Selucká, Robin Zajac a komorní trio ve složení Martina Valášková, Hana Zálešáková a Robin Zajac. Mezi další úspěšné soutěžící patří: O. kategorie - Lucie Malíková (2. místo) II. kategorie - Magdalena Kudelová, Adam Toušek (2. místo), III. kategorie - Julie Fridrichová, Alžběta Selucká (2. místo), IV. kategorie - Tereza Kristová (2. místo s postupem), VII. kategorie - Barbora Selucká (1. místo s postupem), VIII. kategorie (chlapci) - Robin Zajac (1. místo s postupem) VIII. kategorie (dívky) - Barbora Ostřížková (3. místo). Komorní zpěv I. kategorie - duo Magdalena Kudelová + Rút Šalšová (2. místo) III. kategorie - trio Robin Zajac + Martina Valášková + Hana Zálešáková (1. místo s postupem). Všem žákům blahopřejeme!

Okresní kolo soutěže ve hře na žesťové dechové nástroje

07.03.2018

Ve středu 7.3. 2018 se v Hodoníně konalo okresní kolo ve hře na žesťové nástroje, naši školu reprezentovali žáci Miloslava Procházky a Romana Kohoutka a získali vynikající umístění. Eliška Menšíková- lesní roh - I. místo, Hra na trubku - Soňa Zaviačičová (II. kategorie, hra na trubku) - 2. místo, Štěpán Vašíček (III. kategorie) 1. místo, Denis Krsička (IV. kategorie) - 1. místo s postupem, Martin Jankůj, Dominik Latýn (IX. kategorie) - 3. místo Hra na trombon - Prokop Neduchal (IX. kategorie )- 1. místo s postupem Hra na tenor - Jindřich Kostiha (IV. kategorie)- 1. místo Hra na tenor - Prokop Neduchal (IX. kategorie ) - 1. místo s postupem Všem žákům i pedagogům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

Okresní kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje

07.03.2018

Ve středu 7. 3. 2018 se v Hodoníně konalo okresní kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje. Naši školu reprezentovali žáci ze třídy Radky Horehleďové - zobcová a příčná flétna, Jaroslava Čajky - klarinet a saxofon, Nely Zimkové - klarinet, saxofon. Získali následující posty: Hra na zobcovou flétnu: Klára Měšťánková (IV. kategorie) 2. místo Hra na příčnou flétnu: Rút Šalšová (V. kategorie) - 3. místo, Lucie Červínková (VI. kategorie) - 1. místo s postupem, Jana Zbořilová (VII. kategorie) - 1. místo, Nikol Kuchařová (IX. kategorie) - 1. místo s postupem, absolutní vítěz soutěže Hra na klarinet: Eliška Veselková, Lenka Veverková (VII. kategorie) - 3. místo, Jaroslav Kříž (VIII. kategorie) - 3. místo, Anna Máčelová (IX. kategorie) - 2. místo, Tomáš Paleček (X. kategorie) - 1. místo s postupem Hra na saxofon: Jakub Břinek (VII. kategorie) - 1. místo, Vojtěch Selucký (IX. kategorie ) - 1. místo Radka Horehleďová získala zvláštní ocenění za pedagogické vedení. Blahopřejeme!

Brass Banda pošesté laureátem soutěže Concerto Bohemia

05.03.2018

Brass Banda Kyjov pod vedením Miloslava Procházky se již po šesté stala vítězem prestižní Národní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia zvítězila v kategorii žákovských souborů a orchestrů do 16 let. Brass Banda se tak zúčastní Koncertu laureátů, jež proběhne dne 17. listopadu 2018 ve Velkém sále Paláce Žofín.Blahopřejeme!

Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

28.02.2018

Žáci základní umělecké školy získali v okresním kole soutěže v sólovém a komorním zpěvu vynikající umístění a jedenáct z nich postupuje do krajského kola. Mezi úspěšné soutěžící patří: O. kategorie - Lucie Malíková (1. místo s postupem), Emma Erika Petříčková, Julie Navrátilová, Ornella Neisserová (2. místo), Anna Ševelová, Ella Grmolcová a Alžběta Brázdová (3. místo). II. kategorie - Magdalena Kudelová, Adam Toušek (1. místo s postupem), Natálie Potěšilová, Rút Šalšová, Adéla Vaňková (2. místo), Klára Malíková (3. místo). III. kategorie - Julie Fridrichová, Alžběta Selucká (1. místo s postupem), Eliška Horehleďová, Barbora Šigutová (2. místo). IV. kategorie - Tereza Kristová (1. místo s postupem), Martin Koch, Markéta Šťastná a Lucie Jankůjová (2. místo). V. kategorie -Sára Šošovičková (2. místo). VII. kategorie - Barbora Selucká (1. místo s postupem) VIII. kategorie (chlapci) - Robin Zajac (1. místo s postupem) Komorní zpěv - I. kategorie - duo Magdalena Kudelová + Rút Šalšová (1. místo s postupem) II. kategorie - duo Lucie Jankůjová + Markéta Šťastná (1. místo), III. kategorie - trio Robin Zajac + Martina Valášková + Hana Zálešáková (1. místo s postupem). Všem žákům blahopřejeme!

 

Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS Brno

02.11.2017

Mladá klavíristka Zuzanka Šimečková získala v mezinárodní klavírní soutěži Amadeus ve velké konkurenci vynikající Čestné uznání. Soutěžila ve III. kategorii, která byla početně nejsilnější a z celkového počtu 16 účastníků z celého světa získala pro naši školu čtvrté místo.

Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarných prací

06.10.2017

Na začátku října proběhlo ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru na ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci. Naše škola byla reprezentována projekty ve II. a III. kategorii a žáci pod vedením Mgr. Dagmar Pucharové se umístili ve stříbrném pásmu za projekt První mezinárodní výstava psů v ZUŠ a ve zlatém pásmu s projektem CD Disk. Blahopřejeme!

Celostátní kolo soutěže jazzových souborů a orchestrů v Litvínově

09.06.2017

Ve dnech 9. - 10. 6. 2017 se v Litvínově konalo ústřední kolo soutěže pro jazzové soubory a ostatní orchestry. Brass Banda ZUŠ Kyjov pod vedením Miloslava Procházky získala ve II. kategorii (do 12 členů, věkový průměr do 17 let) vynikající zlaté umístění, ocenění získal také Miloslav Procházka za pedagogické vedení souboru a Vladimír Procházka za vynikající výkon ve hře na tubu. Blahopřejeme!

Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno

03.06.2017

Ve středu 25. 4. 2018 se ve Veselí nad Moravou konalo krajské kolo soutěže ve hře na cimbál, dudy a ve hře lidových souborů. Naše škola získala tato umístění: 0. kategorie - 1. místo Hana Blahutková, Anna Frolcová I. kategorie - 2. místo Adam Frolec V. kategorie - 2. místo Eliška Horehleďová VII. kategorie - 1. místo s postupem Kateřina Sečkářová X. kategorie - 1. místo Michal Procházka Mladší cimbálová muzika získala diplom za účast, Starší cimbálová muzika vybojovala 2. místo. Blahopřejeme!

Mladá muzika Šardice v ústředním kole soutěže dechových hudeb v Letovicích

26.05.2017

Mladá Muzika Šardice se v ústředním kole soutěže dechových hudeb v letovicích umístila ve zlatém pásmu v kategorii II.B, zvláštní ocenění získali Prokop Neduchal a Marián Obrtlík za mimořádný sólový výkon.

Mladá muzika Šardice na soutěžní přehlídce Čermákovo Vysoké Mýto

20.05.2017

V sobotu 20.5.2017 se Mladá muzika Šardice pod vedením Romana Kohoutka zúčastnila celostátní přehlídky dechových muzik Čermákovo Vysoké Mýto. MM Šardice se stala vítězem celé soutěže a kromě toho získala mnoho dalších ocenění - cenu publika, ocenění za vynikající výkon sólistů ve skladbě Moravské boogy, ocenění za vynikající sólový výkon Prokopa Neduchala, ocenění za výborné provedení polky kulhavá.Všechny diplomy si můžete prohlédnout v přiloženém souboru i v sekci Galerie.

Krajské kolo soutěže jazzových souborů a orchestrů

27.04.2017

V krajském kole soutěže jazzových souborů a orchestrů získaly zlatá ocenění tyto soubory - Yoof Jazz pod vedením Vítězslava Začala a Brass Banda pod vedením Miloslava Procházky. Brass Banda se stala absolutním vítězem soutěže a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme!

Krajské kolo soutěže dechových hudeb ve Veselí nad Moravou

26.04.2017

Mladá muzika Šardice získala první místo s postupem, titul absolutního vítěze a její vedoucí Roman Kohoutek byl oceněn za vynikající vedení souboru.

Krajské kolo soutěže dechových hudeb ve Veselí nad Moravou

26.04.2017

Mladá muzika Šardice jako absolutní vítěz krajského kola soutěže dechových hudeb ve Veselí nad Moravou v reportáži TVS.

Soutěž ve hře na EKN ,,Nová Konfrontace" v Karviné

07.04.2017

V soutěži ve hře na elektronické klávesové nástroje, která se konala 7.4.2017 v Karviné získali dvě stříbrná ocenění žáci Radovana Tyce - Daniel Dobeš a Vojtěch Janča.

Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru

31.03.2017

Dne 31.3. se konala soutěžní přehlídka výtvarného oboru v ZUŠ A. Muchy v Ivančicích. Žáci pod vedením Mgr. Dagmar Pucharové zde prezentovali své projekty První mezinárodní výstava psů v ZUŠ a CD disk, za které získali umístění ve zlatém pásmu s postupem do celostátního kola.

Klavírní soutěž Pianofortepertutti v Příboru 

30.03.2017

Ve dnech 30. a 31.3. se konala soutěžní přehlídka pro mladé klavíristy z celé republiky a ZUŠ Kyjov zde získala cenná umístění - první místa pro Zuzanu Šimečkovou, Annu Kraštenič a Jindřicha Hochmana, Zuzana Šimečková a Jindřich Hochman získali navíc ocenění za mimořádný interpretační výkon. Ve stříbrném pásmu se umístily Antonie Blažková,Barbora Frajová, Rút Šalšová, Magdalena Kudelová, Anna Blažková a v bronzovém pásmu Robin Zajac a Nela Šimečková.

Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

28.03.2017

Julie Fridrichová získala ve velké konkurenci III. kategorie třetí místo v krajském kole soutěže ve hře na smyčcové nástroje v ZUŠ Ořechov.

Krajské kolo soutěže ve hře na klavír

09.03.2017

Ve dnech 9. 3. 2017 proběhlo v Brně krajské kolo soutěže ve hře na klavír, za ZUŠ Kyjov získala první místo Zuzana Šimečková ve II. kategorii a Jindřich Hochman třetí místo v X. kategorii.

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

08.03.2017

Začátkem března žáci houslového oddělení v okresním kole získali jedno čestné uznání (Vojtěch Moudrý) jedno místo třetí (Hana Konečná), pět druhých (Štěpán Gasnárek, Lukáš Dvořák, Tomáš Whittington, Barbora Kouřilová, Ondřej Vašek) a šest prvních (Eva Fukanová, Prokop Růžička, Julie Fridrichová, Daniel Balajka, Filip Červinek, Kateřina Macková). Julie Fridrichová postoupila do krajského kola.

Okresní kolo ve hře na klavír v Hodoníně

20.02.2017

V okresním kole ve hře na klavír v Hodoníně získala ZUŠ Kyjov tato ocenění: I. kategorie - Zuzana Šimečková 1. místo s postupem, Antonie Blažková 1. místo, 0. kategorie - dvě třetí místa pro Nelu Šimečkovou a Alexandru Valihrachovou, IV. kategorie - 2. místo pro Barboru Frajovou, Magdalenu Kudelovou a Rút Šalšovou, V. kategorie - 2. místo pro Antonii Blažkovou, VI. kategorie - 2. místo pro Anetu Frajovou a Michaelu Kudrovou, X. kategorie - 1. místo s postupem pro Jindřicha Hochmana, ocenění za vynikající interpretaci skladby Klementa Slavického a titul absolutního vítěze okresního kola.

 

Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS Brno

13.10.2016

Ve dnech 13. - 15. 10.2016 proběhla v Brně Mezinárodní klavírní soutěž Amadeus pro děti do 11 let. Mladí klavíristé museli z celého světa museli intepretovat skladbu W.A. Mozarta a další skladby klasicistních mistrů. Naši školu reprezentovala mladá klavíristka Zuzanka Šimečková, která ve velké konkurenci získala 3. místo ve II. kategorii. Blahopřejeme!