Hudební obor 

Hudební obor je nejstarším a nejrozsáhlejším oborem na naší škole.

 

Podrobnější popis jednotlivých oborů naleznete níže, kontakt a vyučovací dobu pedagogů pak v rubrice "učitelé" nahoře webové stránky, případně na odkaze ZDE.

Netradiční pohled na výuku hudebních nástrojů a hudební uskupení působící na ZUŠ Kyjov nabízí medailonky, které můžete zhlédnout níže.

Slovácký rok 2011 Setkání mladých CM 5.j

HRA NA KLAVÍR

Mezi jedno z nejrozsáhlejších oddělení patří oddělení klávesových nástrojů, mezi něž patří hra na klavír, keyboard a hra na varhany. 

 

Při výuce hry na klavír se pedagogové nesoustředí pouze na sólový projev, ale také na čtyřruční hru a později i na rozvíjení schopností doprovodit další nástroje či zpěv.

 

Hra na klavír se odjakživa těší velkému zájmu dětí i rodičů, proto je toto oddělení početně nejsilnější.

 

Výuka probíhá ve dvou stupních - po prvním sedmiletém mohou nadaní žáci pokračovat ve studiu další čtyři roky (druhý stupeň). Každý stupeň uzavírají žáci absolventským koncertem.

HRA NA VARHANY

Dalším oborem  je hra na varhany, který je na škole vyučován od roku 1997.

Do tohoto oboru jsou přijímáni žáci, kteří za sebou již mají několikaletou průpravu hry na klavír.

 

Tato výuka probíhá v budově ZUŠ Kyjov na digitálním nástroji, pedagogové se však snaží část výuky směrovat také na píšťalové varhany v kostelích.

ZPĚV

V roce 1997/1998 bylo také otevřeno další oddělení, sólový zpěv.

 

Žáci pěveckého oddělení se úspěšně účastní pěveckých soutěží na celostátní úrovni, uplatňují se nejen jako sólisté, ale také v komorním či sborovém zpěvu.

 

Od roku 2012 zde funguje dětský sbor pod vedením Mgr. Aleny Kučerové, který již pravidelně vystupuje na koncertech a vernisážích.

HOUSLE, VIOLA A KONTRABAS

Velký zájem projevují žáci o hru na housle, violu či kontrabas, které jsou spojeny nejen s vážnou hudbou, ale také s folklorem, který je v našem regionu neustále živý.

 

Hráči na tyto nástroje se učí vzájemné souhře v cimbálových muzikách, které v ZUŠ fungují pod vedením Petra Petrů a několikrát zvítězily v celostátním kole soutěže cimbálových muzik.

DECHOVÉ NÁSTROJE

V naší škole se vyučuje hře na dechové nástroje dřevěné, a to "flétnové" - sopránovou, altovou, tenorovou a basovou zobcovou flétnu, dále hře na pikolu a příčnou flétnu, z dřevěných nástrojů pak hře na klarinet a saxofon.

Další skupinu dechových nástrojů tvoří nástroje žesťové - tj. trubka, křídlovka, lesní roh a tuba.

Pod vedením Miloslava Procházky působí na ZUŠ Kyjov několik komorních souborů, které získaly významná ocenění v rámci celostátním a mezinárodním.

V roce 2015/16 je to především Brassbanda (video od 18. minuty), skládající se z vynikajících sólistů, jež jsou schopni obsáhnout jak vážnou hudbu, tak swing, jazz či tradiční ,,dechovku"

Pod záštitou ZUŠ Kyjov působí také dechový orchestr Mladá muzika Šardice, který od r. 2006 vede učitel ZUŠ, absolvent kroměřížské konzervatoře Roman Kohoutek.

 

Soubor se pravidelně zúčastňuje soutěží v ČR i v zahraničí. V roce 2007 získal orchestr 1. místo v celostátní soutěži ZUŠ v Litvínově.

 

Stejné ocenění přivezl i v roce 2013 z celostátní soutěže ZUŠ v Letovicích. Úspěchy sklidil i na hudebním festivalu Čermákovo Vysoké Mýto. Soubor zde získal 1. místo v letech 2011 a 2013.

 

Mladá muzika reprezentuje svůj region jak v různých koutech naší republiky, tak i na zahraničních zájezdech např. v Německu, Španělsku, Francii nebo Švédsku.

HRA NA KYTARU

Kytarové oddělení vzniklo ve školním roce 1993/1994. 

 

Důraz se klade na souhru v menších obsazeních, na dokonalé porozumění základům harmonie a sólové hře.

 

Vyučují se buď jednotlivci nebo malé skupinky maximálně po třech žácích.

 

Mimo klasické hudby se však starší žáci mohou angažovat také v žánru jazzovém, a to v tzv. z YoofJazzu - studentská kapela hrající podle zájmu žáků pod ZUŠ (účast v ústředním kole soutěže jazzových souborů 2014).

IMG_6058.JPG

HRA NA CIMBÁL

Stále oblíbenějším nástrojem se v našem regionu stává cimbál.

 

I v tomto oboru se ZUŠ Kyjov dokázala prosadit v konkurenci ostatních hudebních škol a mimo úspěchy cimbalistů v rámci cimbálových muzik získala v roce 2015 a v roce 2018 ZUŠ Kyjov první místo v celostátním kole soutěže v sólové hře na cimbál.

DALŠÍ VIDEA Z VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU NAJDETE NA KANÁLE ZUŠ KYJOV NA YOUTUBE

  • YouTube

DALŠÍ FOTOGRAFIE Z VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V GALERII.