top of page

Výtvarný obor

Koncepce výtvarné výchovy v ZUŠ se obrací k široké dětské populaci s nabídkou výtv. vzdělávání. Základním cílem tohoto vzdělávání je pěstování výtv. vloh dítěte – schopnosti citlivě vnímat, přemýšlet a vyslovit se prostřednictvím výtvarného jazyka (využívání výtv. jazyka jako prostředku komunikace).

 

Dalším cílem je výchova k širšímu nazírání na okolní svět, která přesahije hranice ryze výtv. vzdělávání – žáci se učí aktivně poznávat život a jeho zákonitosti, pochopit sebe sama a své místo mezi lidmi nebo se jinak rozvíjet a duševně obohacovat.

05.jpg

Výuka ve VO ZUŠ je skupinová, jednotlivé skupiny jsou determinovány věkem, schopnostmi žáků, jejich jinou mimoškolní činností a v neposlední řadě týdenní hodinovou dotací učitele.

 

Rozdělili jsme obsahové a organizační řešení výuky do několika skupin rozdělených na:

 

  • PŘÍPRAVNÉ ODDĚLENÍ (1. tř. ZŠ)

  • MLADŠÍ ŽÁKY 1. CYKLU  1., 2.,3. roč. ZUŠ (2., 3., 4. tř. ZŠ)

  • STŘEDNĚ STAŘÍ ŽÁCI 1. CYKLU  4., 5. roč ZUŠ (5., 6. tř. ZŠ)

  • STARŠÍ ŽÁCI 1. CYKLU 6., 7. roč. ZUŠ (7., 8.tř. ZŠ)

  • ŽÁCI II. CYKLU 1. – 4. roč. ZUŠ (9. tř., 1 – 3. roč. SŠ)

Výuka ve všech skupinách 1. cyklu probíhá prostřednictví výtv. řad a projektů, tedy ve větších celcích, tak podporujeme u žáků logické myšlení a vědomí návazností a přinášíme do ní řád a smysl. Jelikož každý výtvarný projekt je jedinečný a obsahuje jiné vzdělávací a výchovné cíle, nelze výtv. činnosti trvale rozdělit do předmětů a pevně u nich stanovit počty hodin. Proto je výuka (jak celá výt. tvorba, tak i výtv. recepce) shrnuta do jednoho komplexně pojatého “předmětu” VÝTVARNÁ KOMUNIKACE.

V průběhu II. cyklu dochází k “rozdělení” žáků na 2 větve, kdy jedna pokračuje v projektově koncipované výuce, druhá se navíc cíleně připravuje na talentové zkoušky na uměleckých školách.

V našem výtvarném oboru klademe u žáka důraz zejména na získání osobnostně sociálních kompetencí, proto zařazujeme do výuky metody a formy práce, které žáky připraví na jeho budoucí zařazení do pracovního procesu s výtv.zaměřením, ale i do zaměstnání bez uměleckého charakteru, snažíme se maximálně vytěžit a vylepšit znalostní portfolio žáka a tak ho připravit na současný trh práce výchovou k tzv. SOFT SKILLS (měkké dovednosti)

Ukázky z rozsáhlého výtvarného projektu DOLCE VITA

Autor projektu: Mgr.Dagmar Pucharová, ZUŠ Kyjov 

 

Výchovný a vzdělávací záměr: Pět smyslů v životě člověka, svět sladkostí.

Projekt se skládá z několika menších řad (PLODY, CUKRY, MOUKY, ČOKOLÁDY, OPLATKY, PAPÍROVÉ KRAJKY, PIŠKOTY, POLEVY, ZÁKUSKY, FORMIČKY, OBALY, …)

 

Použité techniky: kresba, malba, grafika, modelování v ruce, papírové objekty ... 
 

Stáří žáků: zvelké části mledší a starší žáci I. cyklu 
 

Časové rozložení: s přestávkami celý školní rok

IMG_0282.jpg

1.PLODY, OŘECHY I. KRESBA – ml., st. žáci I. cyklu 
VP: co je kresba a co malba. Druhy kresebných prostředků, jejich výrazové možnosti. Pozorování přírodnin, pokus o přesné zobrazení pozprované skutečnosti.

IMG_0315.jpg
IMG_0316.jpg

9. PLODY, KIWI II. GRAFIKA – st. žáci I. cyklu 
VP: grafika tisku z výšky, vícebarevný linoryt.
Technika postupného odrývání a soutisků barev z 1 matrice

IMG_0287.jpg
IMG_0288.jpg
IMG_0301.jpg
IMG_0302.jpg

10. PIŠKOTY – st. žáci I. cyklu 
VP: kompoziční řešení plochy pomocí 1 prvku, kresebné prostředky a jejich výrazové možnosti

IMG_0334.jpg
IMG_0335.jpg

14. PAPÍROVÉ ZDOBENÍ, KRAJKOVÉ POD DORTY I. KRESBA
-  ml., st. žáci I. cyklu 
VP: kompoziční řešení plochy pomocí 1 prvku (kus papír. krajkoví),

využití dostupných kresebných prostředků. Dekorativní řešení plochy.

IMG_0363.jpg
IMG_0364.jpg
IMG_0359.jpg
IMG_0360.jpg

33. ČOKOLÁDY, MÍCHÁNÍ ČOKOLÁD I. – st. žáci I. cyklu 
VP: netradiční druhy barev ve vv, balakryl a jeho výrazové možnosti. Zhmotnění barvy

IMG_0361.jpg

36. FORMIČKY II. VYKLAPOVÁTKA I. KAŠÍROVÁNÍ – st. žáci I. cyklu
VP: papír jako VVP, výtv. využití čajového papíru, metoda kašírování

16. PAPÍROVÉ ZDOBENÍ, KOŠÍČKY – st. žáci I. cyklu 
VP: hotové papírové kočíčky jako VVP, kompoziční řešení plochy.

Plocha a prostor

IMG_0369.jpg

35. FORMIČKY I. VYKRAJOVÁTKA – ml. žáci I. cyklu 
VP: papír jako VVP. Vytváření vykrajovátek z pruhů papíru, zjednodušování motivu do srozumitelných, jednoduchých forem.

IMG_0323.jpg

18. ZÁKUSKY, ZÁKUSEK II. GRAFIKA – st. žáci I. cyklu 
VP: převedení předchozí malby do grafické techniky vícebarevného linorytu. Technika vícebarev. linorytu postupným odrýváním a soutisky barev z 1 matrice

IMG_0357.jpg
IMG_0358.jpg

39. UZAMČENÉ ESENCE – RUČNÍ PAPÍR – st. žáci I. cyklu 
VP: výroba ručního papíru, máčení v potrav. esencích a «uzamykání» vůní do sáčků 

DALŠÍ FOTOGRAFIE VÝTVORŮ NAŠICH ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT V GALERII NEBO KLIKNUTÍM NA ODKAZ NÍŽE.

bottom of page